Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:80
Hoge Raad, 13/05471

Inhoudsindicatie:

Dividendbelasting; Interne compensatie na compromis. Doorwerking naar de boetegrondslag toegestaan aangezien door toezending van controlerapport aan mededelingsplicht is voldaan.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug