Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2015:354
Hoge Raad, 14/05176

Inhoudsindicatie:

Artikel 8:46, lid 6, Awb; art. 6 lid 1, EVRM . Heffing griffierecht. Richtlijnen voor behandeling beroep op betalingsonmacht. Overgangsrecht.

Artikel 8:55 Awb . Rechtbank heeft onderzoek naar betalingsonmacht ten onrechte achterwege gelaten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug