Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:HR:2014:3609
Hoge Raad, 13/05951

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting; art. 3, lid 1, letter h, (oud) van de Wet OB; art. 11, 13 en 13a Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting; herziening omzetbelasting bij belaste levering van een gebouw binnen de herzieningsperiode; ingeval ter zake van een integratielevering heffing van omzetbelasting achterwege is gebleven wegens een beroep op een goedkeurende resolutie, geldt als grondslag voor de herziening de voor de bouw in rekening gebrachte omzetbelasting.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug